Grup Çalışması Raporu (17 Kasım 2020)

Soru: Şehrinizdeki en önemli çevresel sorunlar ve bu sorunlara doğa tabanlı çözüm önerileri neler olabilir?

Bu soru iki temel problem bağlamında irdelendi.

  1. Karbon salımı Temel itici güç: Evsel atıkların vahşi depolama ile depolanması.
  2. Taşkın gibi sorunların artması Temel itici güç: Gri altyapının genişlemesi/ yayılması

Çözüm Önerileri

  1. Organik atıkların mahalle bazında ayrıştırılıp kompost yapılarak dönüştürülmesi ve mahalle bostanları yapılarak bu atıkların kullanılması
  2. Yağmur suyu hasadı yapılması, kırsaldan kente doğru su toplama alanlarının oluşturulması, yeşil çatıların oluşturulması, geçirimli yüzeylerin kullanılması, suyun doğal akışının devamlılığının sağlanması, imar planlarının gözden geçirilmesi

Soru: Önerilerden bir tanesini ekonomik kazanımları da dikkate alarak daha detaylı tarif eder misiniz?

  1. Atıklar evde ayrıştırıldığında; işçi maliyeti azalır, ulaşım maliyeti azalır, karbon salımı azalır, gübre maliyeti azalır, ayırma, depolama ve yönetim maliyeti azalır, sağlık hizmeti maliyeti azalır.
  2. Sulama ve suyu getirme maliyeti azalır, sel ve taşkın kaynaklı zarar ve maliyet azalır, sağlık hizmeti maliyeti azalır, rekreasyon olanakları bağlamında maliyet ve imkan artar, bostanların sağladığı olanaklar ile kâr elde edilir.

Soru: Uygulamanızın başarısını nasıl ölçersiniz? Yaygınlaştırmak için ne tür araçlar kullanabilirsiniz? (şehrinizde ya da diğer şehirlere olabilir)

  1. Tesise gelen atık miktarının karşılaştırılması, maliyetlerdeki düşüş, geri dönüştürülebilir atık artışı.
  2. Belediye giderlerinin azalması, sel- taşkın vakalarının azalması, ziyaretçi sayısının ekonomik getirisindeki artış, bölgenin ekonomik değerinde artış.

Yaygınlaştırma Araçları: İletişim araçlarının etkin kullanılması, platform kurulması (toplantı/belgesel)

Doğa ve Şehirler Projesi, Şehirlerde Doğa Tabanlı Çözümler ve Yeşil Altyapı Uluslararası Çalıştayı, çalışma grupları notlarını içermektedir. Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın.