Grup Çalışması Raporu (17 Kasım 2020)

Soru: Şehrinizdeki aktif yeşil alanların işlevini ne kadar biliyorsunuz? Ölçütünüz nelerdir?

Ölçütler

 • Kullanıcı çeşitliliği (Kullanıcı profiline bağlı olarak kullanımın değişmesi)
 • Erişilebilirlik
 • Bitkisel tasarım
 • Parkın güvenliği
 • Parkın temizliği
 • Kullanım sıklığı
 • Kentsel donatı elemanları
 • Evrensel tasarım
 • Duyarlı bir toplum yaratılmasına yönelik algı ve tutumlar (çevresel farkındalık)
 • Aidiyet duygusu (sense of community)
 • Katılımcı farkındalık
 • Yıllık etkinlik programı (ölçek)

Soru: Sizce işlevsel bir park nasıl olmalıdır? Tarif ediniz?

Kriterler

 • Her yaşa ve fiziksel kabiliyete hitap eden rekreasyonel hizmetler
 • Deneyimli bir uzman ekibi
 • Doğayla bütünleşik bir tasarım (Doğayla iletişim, tür bilgilendirme tabelaları)
 • Yeşil altyapı, yağmur suyu yönetimi
 • Yeşil alanların sürekliliği
 • Mikroiklim iyileştirmesi
 • Yaşam kalitesi
 • Biyolojik çeşitliliği temel alan faaliyetler (botanik parkı, ekolojik turlar, kentsel tarım uygulamaları)
 • Erken yaşta doğa eğitimi (müfredat, atölyeler, doğa gezileri, bitki yetiştirme programları)
 • Gayrete getirici aktiviteler
 • Yeni tasarımlarda kollektif belleğin korunması
 • Afet ve salgın yönetimine yönelik yeşil alanların yeniden tasarlanması

Soru: İşlevsel bir parkın tasarımında vatandaş (sivil toplum) nasıl yer alabilir? Parkın tasarımı, maliyeti gibi konuları dikkate alarak tarif edin.

 • Katılımcı planlama
 • Park tasarımı ihtiyaçlara göre mi olmalı? Tasarım ihtiyaçları mı yönlendirmeli?
 • Yerel yönetimlerin ve diğer aktörlerin bu sürece katılımının sağlanması (dernekler)
 • Bitkisel ve yapısal tasarımda söz sahibi olmak
 • Bilinçlendirme ve bilgilendirme (maliyet hesaplarının paylaşımı)
 • Geri bildirim ile sürecin yönetiminin kontrolü (anketler, röpörtajlar, odak grupları, topluluk toplantıları)
 • Park vergisi
 • Mobil katılımlar

Doğa ve Şehirler Projesi, Şehirlerde Doğa Tabanlı Çözümler ve Yeşil Altyapı Uluslararası Çalıştayı, çalışma grupları notlarını içermektedir. Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın.