Grup Çalışması Raporu (17 Kasım 2020)

Soru: Şehir planlama, mimaride ekolojinin yeri nedir?

Ekosistem, ekoloji, yapılı çevre konuları tartışıldı; ekosistem hizmetleri ve alışveriş denmesi önerisi tartışıldı.

Tartışılan kavramlar:

Doğal ve yapılı çevrede müdahaleleri belirleyen ihtiyaçlar ve üstlendikleri işlevler.

Temel ihtiyaçlar (barınma, beslenme vs.), psikolojik, ekonomik, politik, kültürel, ekolojik işlevler

Soru: Kentte neden ekolojik işlevler, ekosistem hizmetleri işlemiyor?

Bilgi eksikliği, paydaşların ihtiyaçları ile kentte ortaya çıkan işlevlerin birbirini karşılayamaması, ihtiyaçların ve işlevlerin birbirini karşılayabilmesi için iş birliği ve eşgüdüm eksikliği, paydaşlar, ihtiyaçlar ve işlevler arası çatışmalar, uzmanların, aktörlerin eğitimi ve katılımın yetersizliği

Soru: Mimaride ekolojiyi düşünürken ilkeler ve öneriler neler olmalı?

İlkeler: Farklı ihtiyaçların olduğunun kabülü ve bunların tespiti, üstlenecekleri işlevlerin belirlenmesi, ihtiyaç-işlev ilişkisini gözeterek ekosistem hizmetleri perspektifinden doğal çevre-yapılı çevre oranının planlanması, eğitim ve uygulamalar için, eşgüdüm ve iletişimin geliştirilmesi, dengeyi sağlayacak biçimde beklentilerin, kuralların, ödüllerin, yaptırımların, net olarak tanımlanması ve tanınması, fiziki, insani, kültürel, ekonomik vb. tüm koşullar arasındaki alışverişin, ekosistem hizmetleri perspektifinden tanımlanması ve dikkate alınması.

Öneriler: Eğitim, akademi ve uygulama arasında işbirliği, kamu ve özellikle belediyelerin farklı süre-vadelere yönelik proje hazırlamasını sağlamak, kamunun bilgi ihtiyacının ve talebinin sağlanacağı açık dersler, üniversitelerin ilgili birimlerinde daha fazla ders (kamu yönetimi, planlama, mimarlık, iktisat, sosyoloji, vb.)

Doğa ve Şehirler Projesi, Şehirlerde Doğa Tabanlı Çözümler ve Yeşil Altyapı Uluslararası Çalıştayı, çalışma grupları notlarını içermektedir. Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın.