Grup Çalışması Raporu (17 Kasım 2020)

Soru: Şehrinizdeki doğanın korunması ile ilgili en önemli sorunlar nelerdir?

Kentli ve kullanıcı üzerinde farkındalık oluşturmak, bilgilendirmek, dahil etmek için iletişim kurmak. Kent/kentli ile fiziksel temas ve aracılar

 • Kentliyle direk temas noktaları (semt/mahalle evleri) kurulması ve kentliyle direk temasla fikir alışverişi yapılabilmesi.
 • Liyakatlı muhataplar aracılığı ile karar verici ile temas.
 • Muhtarlık, Semt/Mahalle Meclisleri, Dernekleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Kent Demokratik Kitle Örgütleri, Yerel Yönetimler.
 • Kentin doğasına bütüncül yaklaşım ve paylaşım. Planlama ve uygulamada kentli ve STK'larin öneri ve tavsiyelerinin alınıp, doğrudan müdahil olduğu bir kurgu planlanması.
 • Konu üzerine çalışma yürüten her bir bireyin öncelikle kendisinin örnek oluşturacak etik değerlerde yaşaması ve davranması.
 • Toplumun ve bireylerin, dış mekan ve rekreasyon alanı alışkanlıklarını destekleyen etkinlik, algı yönetimi medyalar üretmek. Çocukların eğitiminden başlayarak doğanın yaşam alanına dahli ve doğa ve oyunun buluşturulması.

Soru: Şehrinizdeki doğanın korunması için karar vericilerle ve vatandaşlarla nasıl bir iletişim kurarsınız. İletişimin başarısını nasıl ölçersiniz?

Kent/kentli ile dijital temas

a) Medya araçlarıyla

 • Yerel televizyon, radyo, yazılı ve görsel medya, kent reklam panoları aracılığıyla paylaşım.
 • Toplu taşıma (metro, otobüs, dolmuş, taksi vb) araçlarında görsel, işitsel vb. bilgilendirme.
 • Görüntülü ve sesli medya araçlarında yerel kent/doğa koruma tartışma programı kürsüsü oluşturulması.

b) Dijital araçlarla

 • Yeni nesil araçların (minecraft, simcity, bilgisayar oyunu, youtube programı) kentli ile iletişimde kullanılması.
 • Web ortamındaki yerel yayınların konu üzerine farkındalık ve bilgilendirici amaçla yayın oluşturması.
 • Karar vericilerin alt örgütleri

Soru: Karar verici olduğunuz varsayalım; şehirdeki doğayı koruduğunuzu vatandaşa nasıl anlatırsınız. (semt, ilçe, kent konseyi, çalışma grupları, vb) aracılığıyla dijital toplantı organize edilmesi.

Kentli sosyolojik gruplar üzerinden temas (çocuk, yaşlı, kadın, gençler vb. park kullanıcıları)

 • Karar vericilerin kentli/kullanıcı ile korunacak doğa parçasında bir araya gelmesi, etkinlik/şenlik düzenlemesi.
 • Karar vericilerin, sorunu yaşayan kentli içinden seçilmesine dönük sistem geliştirilmesi.
 • Akademi, STK, Yerel Yönetim ortaklıklarıyla bilgilendirici eğitim ortamları sağlanması (örnek: A.Ü. Çocuk Üniversitesi, Kadın Çalışmaları, 2. hayat) Şehirlerde Doğa Koruma Aracı

Doğa ve Şehirler Projesi, Şehirlerde Doğa Tabanlı Çözümler ve Yeşil Altyapı Uluslararası Çalıştayı, çalışma grupları notlarını içermektedir. Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın.