Grup Çalışması Raporu (17 Kasım 2020)

Soru: Şehrinizdeki doğayı ne kadar tanıyorsunuz? Bunu ne ile ölçersiniz?

Tanımak – bilmek – sevmek – korumak

Soru: Vatandaş-bilim projeleri şehrin doğasının korunmasına nasıl katkıda bulunur? Buna bir vatandaşlık-bilim projesiyle örnek verir misiniz?

 • Kent – kır ayrımının keskinleşmesi doğal alanlara yabancılaşmaya yol açıyor.
 • Doğal alanların kentten kaçış alanları yerine; kentte birlikte var olduğunu bilmek adına vatandaş projeleri önemli.
 • Gözlem yapmak şehirdeki doğayı tanımaya yardımcı oluyor.
 • Kentsel ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğinin farkına varılması yer aidiyet duygusuna katkı sağlıyor.
 • Vatandaş bilim projelerinin temelinde tür sayısı ve çeşitliliğinin kaydedilmesi yer alıyor.
 • Farklı zamanlarda (mevsimsel) yapılabiliyor.
 • Vatandaş bilim projelerinin uygulanması açısından Türkçe kaynak ihtiyacı var.
 • Vatandaş-bilimi projelerine çocukların dahil olması çok önemli – eğitim.

Soru: Vatandaşlara şehrin doğası konusunda farkındalık kazandırmak ve aktif katılımı sağlamak için hangi araçlar kullanılabilir? 

 • Etiketleme, pano, bilgilendirme tabelaları tanımak için yardımcı olabilir.
 • Dijital araçlar, yaygınlaştırma ve kayıt altına alma konusunda önemli (HASHTAG).
 • Geleneksel doğa bilgisiyle bilimsel bilginin bir araya getirilmesi önemli.
 • Yalnızca kentte değil, kent ile kır geçişinde de yapılabilir (büyükşehir yasasını fırsata çevirmek).
 • Ankara özelinde üniversite kampüsleri şehrin doğasının büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Kampüsler vatandaş – bilim – doğa koruma açısından önemli bir fırsat.
 • Vatandaş-bilim projeleri, bilime katkı sağlayan projelerdir.

Öneri Etkinlikler:

 • Ağaç sayma 
 • Kelebek sayma
 • “Arka bahçe”deki doğa (ör: salyangoz)
 • Kuş sesleri
 • Başka spesifik tür sayma (çeşitlilik ve sayı) etkinlikleri

Doğa ve Şehirler Projesi, Şehirlerde Doğa Tabanlı Çözümler ve Yeşil Altyapı Uluslararası Çalıştayı, çalışma grupları notlarını içermektedir. Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın.