2. Şehir planlama ve mimaride ekolojinin gözetilmesi