Hakkında

Platformun Adı: Yeşil Diyalog Platformu

 

Kuruluş Tarihi: Mart 2020

 

Platformun İngilizce Adı: Green Dialogue Platform

 

Amacı:

Şehirlerde doğa tabanlı çözümler ve yeşil altyapının özendirilmesi ve yaygınlaştırılması için Türkiye’de belediyeler ve ilgi grupları arasında diyaloğun arttırılması, iş birliğinin geliştirilmesi, sorunlara çözüm üretebilmek için ortak hareketin güçlendirilmesi ve şehirlerde doğa tabanlı çözümler ve yeşil altyapı konularında AB deneyimlerinin paylaşılması, kentlerde ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için bir platform kurulması amaçlanmaktadır.