Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Twitter usernamehttps://twitter.com/bahcelidernek
About me

Bahçelievler Derneği, Bahçelievler semtinde, sosyal dayanışmanın ve komşuluk kültürünün geliştirilmesi, kent hakkına ve kentli haklarına ilişkin izleme ve savunuculuk faaliyetlerinin yürütülmesi, örgütlü bir semt oluşturarak katılımcı bir yerel demokrasi kültürünün benimsenmesi ve tüm bu amaçların ayrımcılığın hiçbir türüne izin vermeden insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde gerçekleştirilmesi için çalışır.

Amacımız; semt sakinlerinin mahalle yaşamına ilişkin sorunları ve önerileri için etkin bir iletişim ve işbirliği ortamı yaratmak, semtimizde yaşayan her yaş ve her türden canlıların ortak yaşam kalitesinin iyileştirmesine katkıda bulunmak, birlik, yardımlaşma  ve dayanışma kültürünün yerleştirilmesi, yerel ve evrensel kültür değerlerimizin korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve semtimizde bulunan ihtiyaç sahiplerine gerektiğinde gıda, giyim, eğitim konularında ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak; çağdaş kent gereklerine uygun alt yapı ve çevre düzenlemelerine dair ihtiyaçların seslendirilmesine; önceliklerin katılımlı yöntemler ile belirlenmesi ve ilgili süreçlerin izlenmesi için çalışmalar yapmak, bu konuda yerel yönetimlere yardımcı olmak için gerekli girişimlerde bulunmak, semtimizde kurulmuş ve kurulacak eğitim, kültür ve sağlık kuruluşlarının yapımı, korunması ve donatılması konusunda destekte bulunmak; mali imkân yaratılması için gerekli çalışmaları yürütmektir.

Derneğimizin vizyonu, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin örnek mahallesi olarak tasarlanan Bahçelievler’in kendisine özgü fikirsel, kültürel ve estetik birikimini çağdaş dünya ile uyumlu yaklaşımlarla günümüze taşıyan çalışmalar yaparak, ülkemize ve dünyaya örnek olmaktır.

Derneğimizin misyonu, Bahçelievler'in semt ruhunun, çevresel güzelliklerinin ve kültürel yaşantısının tarihi geçmişine uygun olarak geliştirilmesi; sosyal dayanışma ve komşuluk anlayışının güçlendirilmesi; kentli haklarına ve kent ekolojisine ilişkin izleme ve savunuculuk etkinliklerinin yürütülmesi için kapsayıcı, çoğulcu ve katılımcı çalışmalar yapmaktır.